Offeren JA, elektrisering NEE? Dit zijn de halal slachthuizen waar je terecht kan! Een lijst met 25 slachthuizen waar tijdens de offerperiode onbedwelmd en islamitisch-ritueel wordt geslacht.

Een door de Stichting Halalpolitie samengestelde lijst met halal slachthuizen waar gedurende de offerperiode onbedwelmd en islamitisch-ritueel wordt geslacht. Ben je de eigenaar van, of exploiteer je een halal slachterij die onbedwelmd en islamitisch-ritueel slacht maar is de naam van jouw slachthuis niet in onze lijst opgenomen? Neem dan z.s.m. contact met ons op!

Het offerboycot is zowel ongegrond, ondoordacht als buitenproportioneel: vijf redenen waarom Een onophoudelijke golf aan nepnieuws zorgt voor onnodige onrust in de moslimgemeenschap

Sinds het begin van het jaar 2018 wordt de halalconsument overspoeld door een tsunami aan valse berichtgevingen: ettelijke modderstromen aan “oprechte” waarschuwingen en onbeschaamde haram-verklaringen. De oproep tot een offerboycot beschouwen wij als de treurige nasleep en het voorlopige dieptepunt hiervan. In dit artikel leggen we uit waarom.

PERSBERICHT | Officiële verklaring naar aanleiding van de recente verspreiding van ‘haram-verklaringen’ waarop valselijk het Halalpolitie-logo is geplaatst Een officiële reactie op het recente misbruik van de goede naam van de Stichting Halalpolitie

Op dit moment doen op het internet en via messenger-diensten een drietal afbeeldingen de ronde. Het gaat om een tweetal verklaringen die we voor het gemak haram-verklaringen noemen, en om één halal-verklaring. Deze valse adviezen zijn niet (!) van de Stichting Halalpolitie afkomstig.