Werken in restaurants waar alcohol wordt geschonken

The servant - schilderij

Schilderij ‘The Servant’ | © GC Myers, redtreetimes.com

Vraag

Wat is het oordeel over het werken in restaurants waar verboden dranken worden verkocht, met dien verstande dat deze mens [werknemer] het brengen of dragen van deze dranken naar de klanten vermijdt, terwijl hij wel doorgaat met het bedienen van de klanten wanneer zij eetwaar en dranken die niet verboden zijn bestellen, wetende dat ik langs degenen die drinken loop en ziet wie ze bedient, en wel op dezelfde plaats?

En wat is het oordeel over de moslim die daarin handelt om zodoende klanten aan te trekken? En wat is het oordeel over wie varkensvlees serveert aan de klanten wanneer hij in zulke restaurants werkt om zich zodoende te voorzien in zijn levensonderhoud? En wat is het oordeel over de eigenaar van een restaurant die varkensvlees verkoopt en daarmee geld verdient?

Antwoord

Lof zij Allah,

Ten eerste: het is verboden om arbeid te verrichten in en geld te verdienen door het helpen met het nuttigen van verboden [zaken], zoals khomoer* en varkensvlees. Het loon dat daarmee wordt verdiend is haraam, omdat dat behoort tot het samenwerken omwille van zondigheid en agressie, terwijl Allah dat heeft verboden door te zeggen:

“En helpt elkaar niet met zondigheid en agressie.” Soerat al-Ma’idah, vers 2.

Wij adviseren u om weg te blijven van het werk in dit restaurant en dergelijke [eetgelegenheden], om zodoende af te komen van het helpen met iets dat Allah heeft verboden.

Ten tweede: Het is verboden voor een moslim om verboden [zaken], zoals varkens[vlees] en khamr* te verkopen. Het staat immers vast** dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Waarlijk, als Allah iets verbiedt, dan verbiedt hij ook de prijs die daaruit wordt verkregen.”

De voorziening (levensonderhoud) en het aantrekken van klanten liggen in de Hand van Allah en niet in het verkopen van verboden [zaken]. De moslim moet daarom godvruchtig zijn tegenover Allah (Verheven is Hij) door zich te houden aan Zijn geboden en verboden, want [Allah zegt (betekenis)] :

“En wie Allah vreest, voor hem zal Hij een uitweg vinden; en Hij zal hem voorzien (in levensonderhoud) vanwaar hij er niet op rekent.” Soerat at-Talaaq, verzen 2,3.

En Allah weet het best.

* Khomoer [ev khamr]: bedwelmende dranken.

** Het staat immers vast: dit houdt in dat de overlevering authentiek is.

Shiekh Mohammad Ben Saleh El Monadjid

© Stichting Halalpolitie | Vertaald van Islamqa, in opdracht van de Stichting Halalpolitie.