Kennisbank artikelen

Vraag Is datgene wat in grote hoeveelheden bedwelmt ook in kleine hoeveelheden haram? En is het in Saoudi-Arabië toegestaan om alcoholvrij bier te drinken? Antwoord Shaykh al-‘Uthaymien heeft gezegd: De bier die op onze marktplaatsen (in Saudi Arabië) wordt verkocht is (allemaal) halal, dat is onderzocht door de ambtenaren en het is volledig alcohol-vrij. De basisprincipe […]

Lees verder

In de meeste slachthuizen wordt het pluimvee bedwelmd door middel van een elektrische waterbadbedwelmer. De bedoeling is dat het dier bewusteloos raakt voordat het handmatig of machinaal wordt geslacht. De Halalpolitie legt uit hoe dit systeem werkt en wat de voor- en wat de nadelen zijn.

Lees verder

Vraag Wat is het oordeel over het eten van vlees dat te koop is in winkels in niet-islamitische landen? Is dit toegestaan of verboden? Antwoord Alle lof zij de Heer der werelden. De moslimgeleerden zijn het unaniem eens over het verbod op (het nuttigen van) vlees dat geslacht wordt door de ongelovigen, zoals de polytheïsten, […]

Lees verder

Vraag Wat is het oordeel over het verkopen van levende kippen per gewicht? En hoe zit het met het verkopen van azijn waar 6% alcohol in zit? Antwoord Alle lof zij Allah. Ten eerste: het is toegestaan om kippen per gewicht te kopen. Dit is het basisprincipe en wij kennen geen ander bewijs dat op […]

Lees verder

Vraag Mag je als moslim vegetariër zijn? Antwoord Er is niets op tegen om als vegetariër door het leven te gaan. Wel dien je rekening te houden met het volgende: Men dient niet de overtuiging te hebben dat het eten van vlees niet toegestaan is. Dit omdat Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “O jullie die […]

Lees verder

Vraag In de meeste restaurants in het Westen bakken (of frituren) ze vis en aardappelen (friet) in een grote, diepe friteuse gevuld met olie. Is het toegestaan voor ons om vis of friet te eten die gebakken wordt in olie die ook gebruikt wordt om haram vleeswaren of misschien wel varkensvlees in te frituren? En […]

Lees verder

Vraag Soms komt het voor dat een groot aantal kippen onder één apparaat wordt geplaatst, vervolgens één keer ‘bismillaah’ wordt uitgesproken en de hele groep kippen tegelijkertijd wordt geslacht. Is dit toegestaan? Antwoord Alle lof zij Allah. Er is niets op tegen om kippen met een slachtapparaat en andere moderne middelen te slachten. Het enige […]

Lees verder

Vraag Mag je voedsel eten waarin een kleine hoeveelheid haram voedingsstoffen (zoals haram proces- en hulpstoffen, ingrediënten en derivaten) is verwerkt? Antwoord Alle lof zij Allah. Vlees dat niet ritueel is geslacht of geslacht is door een persoon die islamitisch gezien niet mag slachten wordt gerekend tot dood vlees. Het eten van dit vlees is […]

Lees verder

Vraag Mag ik overgebleven voedselresten weggooien in de vuilnisbak? Antwoord Het is geen probleem om bedorven voedsel dat niet opgegeten wordt weg te gooien in de vuilnisbak. Als het echter gaat om goed voedsel dat nog opgegeten kan worden, al is dit door dieren, dan is het niet toegestaan om dit weg te gooien. Dit […]

Lees verder

Vraag Is het toegestaan om eenden- en duivenvlees te nuttigen? Antwoord Alle lof zij Allah. Oorspronkelijk geldt dat het nuttigen van eten en drinken toegestaan is, totdat het tegendeel bewezen is dat het verboden is. Allah, de verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): “Hij is Degene Die voor jullie alles geschapen heeft wat op aarde […]

Lees verder