Kennisbank artikelen

Vraag

Is datgene wat in grote hoeveelheden bedwelmt ook in kleine hoeveelheden haram? En is het in Saoudi-Arabië toegestaan om alcoholvrij bier te drinken?

Antwoord

Shaykh al-‘Uthaymien heeft gezegd:

De bier die op onze marktplaatsen (in Saudi Arabië) wordt verkocht is (allemaal) halal, dat is onderzocht door de ambtenaren en het is volledig alcohol-vrij. De basisprincipe betreffende alle soorten voedsel, drank en kleding is, dat deze toegestaan zijn totdat (het) bewijs is gevestigd dat deze haram zijn. Allaah zegt (in vertaling):

Hij is het, Die voor jullie alles wat op aarde is heeft geschapen… [al-Baqarah (2):29]

Indien iemand dus zegt, deze drank is haraam, en deze voedsel is haraam, of dit kledingstuk is haraam, zeg dan tegen hem, lever jouw bewijs. Indien hij bewijs levert, dan dienen we ons te houden aan hetgeen wordt vermeldt in het bewijs. Indien hij geen bewijs levert, dan dienen zijn woorden te worden verworpen, omdat Allaah zegt (in vertaling):

Hij is het, Die voor jullie alles wat op aarde is heeft geschapen… [al-Baqarah (2):29]

Allaah heeft alles op deze wereld voor ons geschapen. Deze algemene betekenis, wordt bevestigd door het woord jamie’an (hier “alles”). En Allaah zegt (in vertaling):

terwijl Hij jullie in detail heeft uitgelegd wat jullie verboden is [al-An’aam (6):119]

Indien iets dus haram is, dan zou er een duidelijke en gedetailleerde aanduiding (bewijs) moeten zijn dat het haram is. Indien zulk bewijs ontbreekt, dan is het (dus) niet haram. De bier die men kan vinden op onze marktplaatsen, hier in het land van de haramayn (i.e. Saudi Arabië), is (allemaal) halal en daar is geen twijfel over in-shaa-Allaah.

Wij geloven niet dat iedere hoeveelheid alcohol in een product, dat dat het (product) haram maakt. Echter is het zo, dat indien iets (i.e. een product) een bepaald percentage alcohol bevat, waardoor de persoon dronken zal worden indien hij het drinkt, dat het dan haram is. Maar indien de hoeveelheid klein is en het helemaal geen effect heeft, dan is het halal.

Sommige mensen denken dat de woorden van de Profeet (salallaahoe ‘alayhi wassalam), “Wat in grote hoeveelheden bedwelmt, een kleine hoeveelheid daarvan is haraam”, betekenen, dat indien een kleine percentage van een bedwelmende middel wordt vermengd met een grote hoeveelheid substantie wat niet bedwelmt, dat het dan haraam is. Dit is een verkeerd begrip van de hadieth.

“Wat in grote hoeveelheden bedwelmt, een kleine hoeveelheid daarvan is haraam” betekent, dat indien een grote hoeveelheid van iets dronkenschap veroorzaakt (i.e. bedwelmt), en een kleine hoeveelheid van datgene geen dronkenschap veroorzaakt, dan is zowel een grote hoeveelheid als een kleine hoeveelheid haraam. Dit omdat je een kleine hoeveelheid zou kunnen drinken, wat geen dronkenschap veroorzaakt, (maar) je vervolgens verleid zou kunnen worden om meer te drinken en (vervolgens) bedwelmd raakt.

Maar indien iets is vermengd met alcohol, maar de alcohol een kleine hoeveelheid is en het helemaal geen effect heeft, dan is het halaal en valt het niet onder de regelgeving van deze hadieth.

al-Baab al-Maftoeh 3/381-382

Sincerehearts.nl

In de meeste slachthuizen wordt het pluimvee bedwelmd door middel van een waterbadbedwelmer. De bedoeling is dat het dier bewusteloos raakt voordat het handmatig of machinaal wordt geslacht. Een correct bedwelmde kip beweegt niet meer uit zichzelf, en kan het slachtproces ook niet meer bemoeilijken of vertragen. Dit is commercieel gezien van groot belang. Hoe de vork precies in de steel zit lees je onder het kopje ‘De voor- en de nadelen van de waterbadbedwelmer’.

De waterbadbedwelmer en de techniek

Het waterbad is een smalle en hoge polyester waterbak (gevuld met water). Polyester is een soort kunststof. De waterbak heeft een langwerpige vorm en is in hoogte verstelbaar. Dankzij deze speciale vorm kunnen er meerdere kippen tegelijkertijd een elektrische schok krijgen. Bij de elektrische bedwelming spelen de volgende begrippen een centrale rol:

 • de spanning
 • de stroomsterkte (Amp)
 • de weerstand (Ohm)
 • de golfvorm (AC, DC, pulsed)
 • de frequentie (Hertz)

 Voordat de kippen elektrisch worden bedwelmd worden ze door slachthuismedewerkers aan slachthaken opgehangen. Hun poten worden in metalen gleuven gestoken. Doordat hun tenen uitsteken blijven ze ondersteboven hangen aan een kolossale slachtlijn. Zo gaan de slachtkippen in een hoog tempo ondersteboven het waterbad in.

De kippen gaan niet met hun gehele lichaam het waterbad in. Ze nemen geen (volledige) duik. In sommige gevallen raakt alleen de snavel het wateroppervlak. Maar meestal verdwijnt de gehele kop tot aan het bovenste gedeelte van de kippenvleugels (de “schouders” van de kip) in het water. De slachthaken zijn verbonden met de aarde en staan niet onder stroom; deze zijn dus ‘negatief’. Door de waterbak loopt echter over de gehele lengte een metalen elektrode. Deze is staat wél onder stroom en is dus ‘positief’.

Halalpolitie-waterbadverdoving1

De invloed van de weerstand

Op het waterbad staat een constante spanning, wat betekent dat de kip – zodra deze het water raakt – een elektrische schok krijgt. De elektrische stroom loopt vanaf het water door de kip, de slachthaak en vloeit uiteindelijk weg. Hoeveel stroom er door een kip gaat hangt af van de hoogte van de spanning en de weerstand. Deze is weer afhankelijk van een aantal andere factoren:

 • De lichaamsmassa (het gewicht, de grootte, de hoeveelheid vet, de hoeveelheid veren, de hersenweerstand, de grootte van de poten, de hoeveelheid ‘aanhangend vuil’ etc.);
 • Of de slachthaak bedekt is met vuil;
 • Hoe groot het contactoppervlak is tussen de poten en de slachthaken, et cetera.

Er kunnen dus variaties zijn in de hoeveelheid stroom die door een kip gaat. Bij een grote weerstand gaat een kleine hoeveelheid stroom door de kip. Bij een kleine weerstand gaat een grote hoeveelheid stroom door de kip. Kortom; hoe minder weerstand, hoe groter de elektrische schok die de kip krijgt. Deze variatie heeft als gevolg dat sommige dieren (die een grotere weerstand hebben) niet volledig worden bedwelmd. Andere dieren kunnen juist een ‘overdosis’ stroom krijgen en aan de stroomschok komen te overlijden. Kippen die door elektrocutie doodgaan zijn haram voor consumptie. De naam van Allah is niet over deze dieren uitgesproken, noch heeft een moslim (slachter) deze dieren op de islamitisch-rituele (toegestane) wijze kunnen slachten.

Gevolgen van de stroomschok

Er bestaan wereldwijd grote verschillen tussen de toegepaste stroomsterkte, spanningsverschil en frequentie. Maar voor kip wordt meestal (voor een correcte bedwelming) een minimum stroomsterkte van 105 mA en een minimumfrequentie van 50 Hz geadviseerd. Voor ander gevogelte wordt en andere stroomsterkte aanbevolen. Dat advies hangt af van het soort gevogelte en de bijbehorende lichaamsmassa. Een gans, fazant of eend kun je natuurlijk niet vergelijken met een slachtkip. Wat wel zeker is dat het gebruik van lage frequenties (tussen de 50 en 200 Hz) voor de meeste vogeldieren een acute hartstilstand tot gevolg heeft. De lage frequenties hebben ook meer botbreuken en bloeduitstortingen als gevolg. Dit komt doordat bij een stroomschok een groot deel van de stroom door de spieren gaat. De mate waarin de spier samentrekt hangt af van de frequentie; tussen 30 en 50 Hz is die het grootst. Hoe hoger de frequenties, hoe minder samentrekkingen (stuiptrekkingen) en hoe minder kans op bloedingen.

Dat vinden de eigenaren van de kippenslachthuizen wel zo fijn. Zo ontstaan er geen rode plekjes en stippeltjes (puntbloedingen) op het kippenvlees. Gebroken vleugels, sleutelbenen en andere botbreuken en kippenvlees met interne (spier)bloedingen en bloeduitstortingen leveren namelijk het minste geld op.

De consument koopt het niet want het ziet er onaantrekkelijk uit. Althans, de consument koopt het wel, maar dan in een andere (voor de slachthuizen een commercieel gezien minder interessante) vorm; B-kwaliteit vlees dat o.a. in snackproducten wordt verwerkt.

Het Islamitisch-juridisch oordeel

Zoals eerder genoemd zijn er een aantal zaken die de weerstand van een kip bepalen. De kip de meest ideale bedwelming geven is door de (grote) invloed van deze factoren moeilijk. De waterbadbedwelmer schiet hierin als bedwelmingssysteem (in sommige gevallen ernstig) tekort. Als de stroomsterkte te laag is dan raakt de kip niet bedwelmd. Als de stroomsterkte te hoog is dan sterft de kip of treden er bloedingen en bloeduitstortingen op. De elektrische waterbedwelmer is echter islamitisch-juridisch gezien – onder strenge voorwaarden – halal. Er zijn ook geleerden die verdovingssysteem makroeh (afgeraden) hebben verklaard. Een van de voorwaarden is dat de verdoving reversibel (omkeerbaar) moet zijn; de kip mag niet doodgaan aan de elektrische schok. Een erkende halal-certificeerder moet op het slachtproces toezien en over de halalwaardigheid van het eindproduct waken. De elektrische bedwelming blijft echter een uitzondering op de regel (zie onderstaand film-item). De meest ideale slacht blijft de handmatige, islamitisch-rituele slacht, waarbij het dier niet (elektrisch) wordt bedwelmd voor de slacht.

De voor- en nadelen van waterbadbedwelming

Voordelen waterbadbedwelming:

 • Het is een bedwelmingsmethode die – mits de verdoving 100% omkeerbaar is en het gevogelte niet doodgaat door elektrocutie voordat het door moslim-slachters wordt geslacht – door onze geleerden is geaccepteerd als een uitzondering op de regel;
 • Het elektrisch waterbad is een relatief goedkoop apparaat en het energieverbruik (inclusief de schoonmaakactiviteiten) is relatief gezien erg laag;
 • Het kippenvlees en de kippenvleesproducten zijn relatief goedkoop;
 • De laagwaardige (afval)stromen worden efficiënt opgevangen en verwerkt tot nuttige stoffen.

Nadelen waterbadbedwelming:

 • Doordat er zoveel factoren zijn die invloed hebben op de weerstand van een kip is het moeilijk om met absolute zekerheid vast te stellen dat de kippen omkeerbaar zijn bedwelmd. Hierbij hebben wij ook nog eens te maken met machines die handmatig bediend (en ingesteld) kunnen worden. Omdat bijna alle slachthuizen in handen zijn van niet-moslims moet een erkende halal-certificeerder hier streng (het liefst permanent) op toezien, om over de halalwaardigheid te waken.
 • Doordat de kippen levend worden aangehaakt ondergaan ze veel stress, wat het dierenwelzijn niet ten goede komt;
 • Ophanging aan slachthaken kan (zeer) pijnlijk zijn;
 • Elektrische verdoving kan (zeer) stressvol zijn voor de kip;
 • Kippen kunnen al – nog voordat ze de waterbak ingaan – een pijnlijke elektrische schok krijgen. Dit wordt een ‘prebedwelmingsschok’ genoemd. Dit gebeurt wanneer kippen (die de waterbak al zijn ingegaan) tegen de kippen aankomen die nog niet de water bak zijn ingegaan, en de elektrische schok doorgeven. Of doordat de vleugels het waterbad raken voordat de kop het water raakt. Ook kan het zijn dat de kip de kop optrekt waardoor deze waterbak ‘overvliegt’ (zonder het water te raken en dus niet bedwelmd raakt);
 • Sommige kippen ontwijken (o.a. door de hoge snelheid van de slachtlijn) geheel of gedeeltelijk het verbloedingsmes, of worden door de slachter ‘gemist’ waardoor ze levend in de broeibak terecht komen. Deze kippen worden ook wel rode kippen genoemd, vanwege de rood-paarse huidskleur die ze krijgen wanneer ze levend worden geplukt (omdat het bloed nog in het lichaam zit). Indien deze gemiste kippen niet handmatig door een controleur worden geslacht (die ze – indien nodig – alsnog slacht of de foutieve slacht corrigeert) wacht hen een verdrinkingsdood in een broeibak van (minimaal) 50 °C waarin ze levend worden geplukt;

 • Het werk is – doordat er met levende kippen wordt gewerkt – arbeidsintensief. De kippen wegen ieder twee tot drie kilo. De hele dag door kippen ‘rapen’ en aanhaken is een aanslag op het fysieke gestel. Het ophangen van een reeds dode kip is minder zwaar dan het ophangen van een tegenwerkende, levende kip; deze wordt ook nog eens door de slachtmedewerker van buikhoogte tot aan schouderhoogte getiteld. Dit kan leiden tot RSI (Repetititve Strain Injury)-klachten;
 • Doordat de kippen in leven zijn en in een stressvolle toestand verkeren bewegen ze veel en klapperen ze daarbij met hun vleugels. Door het vleugelgeklapper komt veel stof vrij. Ook veroorzaakt dit vleugelgeklapper stofoverlast voor de werknemers; daarom dragen deze ook stofkappen. De meeste stofhinder vindt plaats aan het begin van de slachtlijn; de locatie waar de kippen aan hun poten worden aangehaakt. Tot slot vindt er ook stofhinder plaats wanneer de kippen niet goed zijn verdoofd – en dus eigenlijk nog (half) wakker zijn – en (na)klapperen met hun vleugels;
 • Wat nauw samenhangt met de stofhinder is de geurhinder. Het klapperen met de vleugels zorgt namelijk ook voor geurhinder.
 • Wanneer de dieren een stroomschok krijgen dan hebben de dieren de neiging om hun ontlasting te doen. Alle andere afvalstromen zoals bloed en feces (uitwerpselen) zorgen ook voor stankoverlast;
 • Bij stroomsterkte hoger dan 105 mA (hangt nauw samen met het aantal Hertz) ontstaan bloedingen in borst- en pootspieren en neemt de kans op botbreuken toe. De bloedingen zijn zichtbaar als roodbruine stipjes (zogeheten puntbloedingen) op bijvoorbeeld kipfilet en zijn vanuit esthetisch en commercieel oogpunt onwenselijk;
 • De kippen kunnen water inademen doordat zij met hun kop in de waterbak terechtkomen. Deze waterbak is ook nog eens vervuild met kippenuitwerpselen (omdat de dieren – zodra ze een stroomschok krijgen – de neiging hebben om hun ontlasting te doen).

Advies

De Halalpolitie adviseert de moslimconsument om de voorkeur te geven aan onbedwelmd, handmatig en islamitisch-ritueel geslachte halal-dieren. Dat is de oorsprong, de allerbeste wijze en volledig volgens de Soennah van onze geliefde Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

En Allah weet het beter.

© De Halalpolitie | Steun ons met een tweet of post op Facebook!

Vraag

Wat is het oordeel over het eten van vlees dat te koop is in winkels in niet-islamitische landen? Is dit toegestaan of verboden?

Antwoord

Alle lof zij de Heer der werelden.

De moslimgeleerden zijn het unaniem eens over het verbod op (het nuttigen van) vlees dat geslacht wordt door de ongelovigen, zoals de polytheïsten, atheïsten en andere soorten ongelovigen. Uitzondering hierop zijn de joden, de christenen en al-Madjoes (de magiërs).

Daarnaast zijn de geleerden het unaniem met elkaar eens dat vlees dat geslacht is door de lieden van het Boek, bestaande uit de joden en christenen, toegestaan is. Echter verschillen zij van mening met betrekking tot het vlees dat geslacht is door al-Madjoes. De vier Imams en vele andere geleerden zijn van mening dat het verboden is. Zij hebben daarbij de magiërs geschaard onder de afgodendienaars en de overige soorten ongelovigen, op de lieden van het Boek na. Sommige geleerden zijn van mening dat vlees dat geslacht wordt door hen (al-Madjoes) weldegelijk toegestaan is, omdat hen hetzelfde oordeel toekomt als de lieden van het Boek. Deze uitspraak is echter zeer zwak en ongegrond.

De correcte mening is de mening van de meerderheid van de geleerden. Deze is namelijk dat het vlees dat geslacht wordt door de magiërs niet toegestaan is, zoals dat ook het geval is bij de overige afgodendienaren. Zij (al-Madjoes) behoren immers tot hen. Het enige verschil is dat zij, net als de lieden van het Boek, de djizja dienen te betalen. Het bewijs daarvoor zijn de volgende woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Op deze dag zijn alle goede (zaken) voor jullie toegestaan gemaakt, en het voedsel (geslachte dieren) van de lieden van het Boek is jullie toegestaan en jullie voedsel is hun toegestaan.”

(Soerat al-Maa’idah: 5)

Allah geeft duidelijk aan dat het voedsel van de lieden van het Boek voor ons toegestaan is. Het voedsel in dit vers heeft betrekking op het vlees dat door hun wordt geslacht, zoals Ibn cAbbaas en andere geleerden hebben gezegd. Wat verder uit dit vers begrepen kan worden, is dat het voedsel van de ongelovigen – met uitzondering van dat van de lieden van het Boek – verboden voor ons is. Dit is de uitleg van alle geleerden met uitzondering van één, bij mij bekende, zwak meningsverschil omtrent het geslacht vlees van al-Madjoes.

Het vlees dat in de markten van niet-islamitische landen wordt verkocht, en waarvan men weet dat het geslacht is door de lieden van het Boek, is daarmee dus toegestaan voor de moslims. Als men niet weet of het slachten conform een andere richtlijn dan de Islamitische richtlijnen is verricht, dan is het uitgangspunt dat het toegestaan is op basis van het vers uit de Koran. Men wijkt hier niet van af, behalve in geval van aanwezigheid van een zaak die bewijst dat het Haraam is.

Maar indien het vlees geslacht is door andere ongelovigen, dan is het verboden voor de moslims en is het niet toegestaan voor hen, zoals blijkt uit het vers en de consensus van de geleerden. Het volstaat in dit geval dan ook niet om alleen de Naam van Allah te noemen over het vlees als het gewassen of gegeten wordt.

Wat betreft degene die dit claimen, zij kunnen zich berusten op hetgeen zich voorgedaan heeft met betrekking tot een aantal moslims die (in de tijd van de Profeet) pas de Islam binnentraden. Enkele metgezellen vroegen de Profeet (vrede zij met hem) hierover, zeggende: “O Boodschapper van Allah, enkele moslims die recentelijk het geloof zijn binnengetreden brengen ons vlees, wij weten niet of ze de Naam van Allah bij het slachten hebben genoemd of niet?”

(al-Boekhaarie)

Op basis hiervan wordt duidelijk dat degene die het toegestaan verklaart om het vlees van de ongelovigen – met uitzondering van de lieden van het Boek – te nuttigen wanneer de Naam van Allah hierover uit is gesproken, ongegrond is.

De bovengenoemde overlevering die verhaald wordt door cAa’ishah is namelijk van toepassing op moslims en niet op ongelovigen. Hiermee verdwijnt dan ook deze twijfel. Bij de moslim zijn doeltreffendheid en rechtschapenheid immers het uitgangspunt, totdat het tegendeel wordt bewezen. De Profeet heeft wellicht deze mensen, die hem vroegen, uit voorzorg bevolen om de Naam van Allah te noemen. Het doel was om korte metten te maken met de influisteringen van de duivel en niet dat het verboden vlees toegestaan wordt verklaard hiermee. En Allah, de Verhevene, weet het beter.

Dat een moslim zich bevindt in deze niet-islamitische landen en het voor hem moeilijk is om vlees te verkrijgen dat ritueel is geslacht of dat zij het zat zijn om hetzelfde soort vlees te blijven nuttigen, geeft hen geen vrijbrief om verboden vlees te eten. Zij vallen dan ook niet onder de uitzondering ‘nood breekt wet’, en hierover bestaat consensus onder de moslims. Men dient hier dus over te waken en gewaarschuwd te zijn voor ongegronde laksheid hierin. Dit is mijns inziens het oordeel inzake deze wijdverspreide kwestie.

Ik vraag Allah de moslims te helpen in datgene wat het beste is voor hun geloof en wereldse zaken, en ik vraag Allah angst voor Hem en Zijn Grenzen in hun harten te plaatsen en ze te steunen in het vermijden van datgene wat indruist tegen Zijn Wetten.

Sheikh cAbdoel-cAziez Ibn Baaz

(Madjmoec Fataawa Ibn Baaz, boekdeel 13, blz. 23)

Al-Yaqeen.com

Vraag

Wat is het oordeel over het verkopen van levende kippen per gewicht? En hoe zit het met het verkopen van azijn waar 6% alcohol in zit?

Antwoord

Alle lof zij Allah.

Ten eerste: het is toegestaan om kippen per gewicht te kopen. Dit is het basisprincipe en wij kennen geen ander bewijs dat op het tegendeel duidt.

Ten tweede: het is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wat in grote hoeveelheden bedwelmt, een kleine hoeveelheid daarvan is haraam.”

(Moesnad Imam Ahmad)

Als azijn in grote hoeveelheden bedwelming veroorzaakt, dan is een kleine hoeveelheid daarvan verboden en valt het onder dezelfde regelgeving als (bijv.) wijn. Als een grote hoeveelheid ervan geen bedwelming veroorzaakt dan is er geen reden om dit niet te kopen, te verkopen of te drinken.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 13, blz. 4)

Al-Yaqeen.com

Vraag

Mag je als moslim vegetariër zijn?

Antwoord

Er is niets op tegen om als vegetariër door het leven te gaan. Wel dien je rekening te houden met het volgende: Men dient niet de overtuiging te hebben dat het eten van vlees niet toegestaan is. Dit omdat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven! Maakt de goede zaken niet verboden die Allah jullie heeft toegestaan en overtreedt niet. Voorwaar, Allah houdt niet van de overtreders.”

(Soerat al-Maa’idah: 87)

Ook zegt de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (O Mohammed): “Wie heeft de versieringen die Allah voor Zijn dienaren heeft voortgebracht en het goede proviand verboden verklaard?” Zeg: “Dit is bedoeld in het wereldse leven voor degenen die geloofden en uitsluitend voor hun op de Dag des Oordeels.” Zo zetten Wij de Verzen uiteen aan een volk dat weet.”

(Soerat al-Acraaf: 32)

Ook zegt Hij (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “Hebben jullie gezien wat Allah voor jullie heeft neer gezonden aan voorzieningen, waarvan jullie daarna een deel verboden en toegestaan hebben gemaakt?” Zeg: “Heeft Allah jullie (daarvoor) toestemming gegeven? Of verzinnen jullie leugens over Allah?”

(Soerat Yoenoes: 59)

Ook dient zo’n vegetariër niet de overtuiging te hebben dat het niet eten van vlees de voorkeur verdient. Of dat hij als vegetariër zijnde dichter bij Allah staat dan degene die wel vlees eet. Het is namelijk niet toegestaan om middels dit soort zaken toenadering tot Allah te zoeken. De Profeet (vrede zij met hem) is de beste der schepselen en hij was gewoon om vlees en honing te eten en melk te drinken. Nadat enkele metgezellen nader tot Allah probeerden te geraken middels het niet eten van vlees, sprak de Profeet (vrede zij met hem) hen berispend toe.

Anas Ibnoe Maalik zegt: “Enkele metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) zeiden: “Ik huw geen vrouwen. Andere zeiden: Ik eet geen vlees en weer andere zeiden: Ik slaap niet op een bed. Ik vast en verbreek mijn vasten niet zeiden anderen weer. Nadat deze woorden de Profeet (vrede zij met hem) hadden bereikt, prees en loofde hij Allah en zei vervolgens: “Wat is er met sommige mensen dat zij dit en dat roepen. Ik bid en slaap, vast en eet en huw vrouwen. Wie zich afwendt van mijn Soennah, behoort niet tot mij.”

(an-Nasaa’ie)

Men dient onderscheid te maken tussen twee zaken. Een persoon die vlees niet eet omdat hij dit niet lust, of omdat hij in zijn jonge jaren zag hoe een dier werd geslacht en daarom geen vlees meer eet en tussen een persoon die gelooft dat het eten van vlees verboden is en hiermee dus toenadering zoekt tot Allah. Dit zien wij bijvoorbeeld bij sommige monniken en andere afgedwaalden.

Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjjid

Al-Yaqeen.com

Vraag

In de meeste restaurants in het Westen bakken (of frituren) ze vis en aardappelen (friet) in een grote, diepe friteuse gevuld met olie. Is het toegestaan voor ons om vis of friet te eten die gebakken wordt in olie die ook gebruikt wordt om haram vleeswaren of misschien wel varkensvlees in te frituren?

En zijn wij verplicht om de eigenaar of werknemers van dat restaurant te vragen of zij ook andere producten in diezelfde olie hebben gebakken? Of moeten we dit gewoon eten zonder het na te vragen?

Antwoord

Zolang we weten dat het meeste van wat in deze olie gefrituurd wordt onrein is (voor de moslim om te eten), kadavervlees (van dieren die vóór het slachten al dood waren) of varkensvlees bevat, dan is het noodzakelijk dat we dit navragen. Als we dit echter niet weten, dan is het niet verplicht om dit na te vragen.

En Allah bezit de complete kennis van alle zaken.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-‘Oethaymien

(Fataawa al-Moe’assirah, blz. 251)

Al-Yaqeen.com

Vraag

Soms komt het voor dat een groot aantal kippen onder één apparaat wordt geplaatst, vervolgens één keer ‘bismillaah’ wordt uitgesproken en de hele groep kippen tegelijkertijd wordt geslacht. Is dit toegestaan?

Antwoord

Alle lof zij Allah.

Er is niets op tegen om kippen met een slachtapparaat en andere moderne middelen te slachten. Het enige waar men rekening mee dient te houden is dat deze apparaten scherp zijn en dat bij dit proces de keel wordt doorgesneden. Als deze apparaten grote getalen tegelijk slacht, dan is het voldoende om door degene die achter het apparaat staat één keer ‘bismillaah’ te zeggen op het moment dat hij het apparaat aanzet. Wel geldt als voorwaarde dat degene die achter het apparaat staat een moslim is of tot de Lieden van het Boek behoort (Joden of Christenen).

Permanente commissie voor het geven van Fataawaa

(Boekdeel 22, blz. 463)

Al-Yaqeen.com

Vraag

Mag je voedsel eten waarin een kleine hoeveelheid haram voedingsstoffen (zoals haram proces- en hulpstoffen, ingrediënten en derivaten) is verwerkt?

Antwoord

Alle lof zij Allah.

Vlees dat niet ritueel is geslacht of geslacht is door een persoon die islamitisch gezien niet mag slachten wordt gerekend tot dood vlees. Het eten van dit vlees is dan ook niet toegestaan. Wanneer een vuuraanbidder een koe zou slachten – al zou hij dit in de naam van Allah doen en het bloed zou vloeien – dan is het alsnog verboden. Ook als een moslim een koe zou slachten, maar dit niet volgens de religieuze richtlijnen doet, dan is het vlees ook verboden om te eten.

Wanneer een gedeelte van dit (verboden) vlees verwerkt wordt in ander voedsel, dan zijn er twee mogelijkheden. De sporen van dit (verboden) vlees zijn terug te vinden in de geur, kleur en smaak van het product. In dit geval is dit verboden om te eten.

Is dit niet het geval, dan is hier niets op tegen. De metgezellen waren namelijk gewoon om kaas te eten dat afkomstig was van de Maadjoes (vuuraanbidders), terwijl hun vlees islamitisch gezien verboden is. Als het dus om een kleine hoeveelheid gaat die niet traceerbaar is (in geur, kleur en/of smaak), dan heeft het geen gevolgen voor het voedsel zelf.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh)

Al-Yaqeen.com

Vraag

Mag ik overgebleven voedselresten weggooien in de vuilnisbak?

Antwoord

Het is geen probleem om bedorven voedsel dat niet opgegeten wordt weg te gooien in de vuilnisbak. Als het echter gaat om goed voedsel dat nog opgegeten kan worden, al is dit door dieren, dan is het niet toegestaan om dit weg te gooien. Dit omdat dit voedsel hoog aangeschreven is en hier nog van geprofiteerd van kan worden.

Het weggooien ervan geeft aan dat men er geen respect voor heeft en dit is dan ook een vorm van verspilling. Wanneer het dus gaat om etensresten waar nog van geprofiteerd kan worden, dan is het niet toegestaan om dit weg te gooien in de vuilnisbak. Gaat het echter om bedorven etensresten waar niet meer van geprofiteerd kan worden, dan is er niets op tegen om dit weg te gooien in de vuilnisbak.

Sheikh Saalih Fawzaan al-Fawzaan

Al-Yaqeen.com

Vraag

Is het toegestaan om eenden- en duivenvlees te nuttigen?

Antwoord

Alle lof zij Allah.

Oorspronkelijk geldt dat het nuttigen van eten en drinken toegestaan is, totdat het tegendeel bewezen is dat het verboden is. Allah, de verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij is Degene Die voor jullie alles geschapen heeft wat op aarde is…”

(Soerat al-Baqarah: 29)

Er is verhaald dat Ibn cAbbaas heeft gezegd: “De mensen van al-Djaahiliyyah (pre-islamitische tijd) waren gewoon sommige dingen te eten en sommige dingen niet, omdat ze het onsmakelijk vonden. Daarna zond Allah Zijn Profeet (vrede zij met hem) en openbaarde Zijn Boek. Hij maakte het toegestane Halaal en verbood wat Haraam is. Hetgeen Halaal is, is toegestaan en hetgeen Haraam is, is verboden. En hetgeen waarover wordt gezwegen is jullie vergeven.” Daarna reciteerde hij (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “Ik vind in wat aan mij is geopenbaard geen verbod dat een eter iets eet, behalve…”

(Soerat al-Ancaam: 145)

(Aboe Daawoed en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Al-Haafidh Ibnoe Hadjar heeft gezegd: “De tweede soort is hetgeen waar geen verbod over bekend is. Deze soort is toegestaan. Maar alleen op voorwaarde dat het op de juiste wijze wordt geslacht, zoals eenden en watervogels.”

(Fath ul-Baarie)

Er is geen bewijs bekend over een verbod op het eten van eenden en duiven. En daarom keren we terug naar het basisprincipe, namelijk dat het toegestaan is. In feite is de toelaatbaarheid van het eten van duiven terug te voeren naar de metgezellen. Zij oordeelden dat indien een Moehrim (iemand die in staat van Ihraam verkeert) jacht maakt op de duiven van Moeharram, dat de boetedoening hiervoor een schaap is. Dit geeft aan dat het toegestaan is om het te nuttigen.

Ibnoe Qoedaamah heeft gezegd: “Hetzelfde oordeel werd gehanteerd door cOmar, cOethmaan, Ibn cOmar, Ibn cAbbaas en Naafic ibnoe cAbdil-Haarith…”

(al-Moeghnie, boekdeel 3, blz. 274)

Imaam an-Nawawie heeft gezegd: “Onze metgezellen zijn het er unaniem over eens dat het toegestaan is om struisvogels, kippen, eenden, hazelhoen, vogels, mussen, fazanten en duiven te eten.”

(Sharh ul-Mahdhab, boekdeel 7, blz. 22)

Ook zei hij: “Alles wat in het water en aan land leeft, inclusief de watervogels zoals eenden, ganzen en dergelijke, is Halaal zoals hierboven genoemd. Maar als zij een natuurlijke dood sterven, is het niet Halaal. En hier bestaat geen meningsverschil over onder de geleerden. Hetgeen hier van belang is, is dat het op de juiste wijze wordt geslacht.”

(Sharh ul-Mahdhab, boekdeel 9, blz. 35)

En Allah weet het het beste.

Al-Yaqeen.com
Islamqa.com