Kopslag vóór de islamitisch-rituele slacht

Een pneumatisch penschiettoestel: een vergelijkbare bedwelmingsmethode, hoewel bij het penschieten een gat in de schedel ontstaat met de dwarsdoorsnede van een balpen en een diepte van 5 cm.

Een pneumatisch penschiettoestel: een vergelijkbare bedwelmingsmethode, hoewel bij het penschieten een gat in de schedel ontstaat met de dwarsdoorsnede van een balpen en een diepte van 5 cm.

Het oordeel over het eten van dhabihah[1] die tegen het hoofd wordt geslagen [deze bedwelmingsmethode wordt kopslag, nokkeren of hameren genoemd] voordat het [slachtdier] geslacht wordt.

Vraag

Ik studeer in een niet-islamitisch land. Er wordt hier, zoals bekend is, niet op de islamitische wijze geslacht. Sommigen geven aan de uitspraak van de Boodschapper van Allah (zegeningen en vrede van Allah zij met hem) “Voor ons zijn twee soorten bloed en twee soorten maitah[2] halal gemaakt.” de volgende uitleg: [Ze zeggen] dat de twee soorten bloed betreffen lever en milt en dat het toegestaan is om ze te eten als ze afkomstig zijn van deze dieren, al zouden ze niet volgens de islamitische wijze zijn geslacht (met andere woorden maitah)! Wat is de sterktegraad van deze overlevering? En wat is de correcte uitleg daarvan? En als ik vlees wil kopen en de christelijke verkoper vraag over de slachtwijze, waarna hij antwoordt: “Het dier wordt eerst tegen het hoofd geslagen en wordt daarna gekeeld.” Zijn deze voorwaarden voldoende om te [mogen] kopen en hem te geloven zonder zelf met het blote oog te zien? (Iedereen die hier slacht is christen).

Antwoord

Lof zij Allah,

Ten eerste:

Imam Ahmed (5690) en Ibn Madjah (3314) hebben verhaald van Ibn Omar, moge Allah tevreden met hen zijn:

“De Boodschapper van Allah, zegeningen en vrede van Allah zij met hem, zei: “Voor ons is halal gemaakt twee [soorten] maitah en twee [soorten] bloed. De twee [soorten] maitah zijn walvis en treksprinkhanen en twee [soorten] bloed zijn lever en milt.” Sahieh verklaard door Al-Albany in Sahieh Ibn Madjah.

De overlevering geeft de toelaatbaarheid van het eten van lever en milt aan, ook al zijn zij [van bloed], maar daaruit kan men niet begrijpen dat lever en milt [die afkomstig zijn] van de maitah, mawqoethah[3], moetaraddiyah[4] of natiehah[5] halal zijn.

De betekenis van de overlevering is dus dat het eten van bloed verboden is, maar daarvan worden lever en milt uitgezonderd. Deze mogen dus gegeten worden, maar op voorwaarde dat zij afkomstig zijn van een dier dat op een islamitische wijze is geslacht. Als dat niet is gebeurd, dan zijn zij haraam,want ze zijn dan maitah. Lever die afkomstig is van een dier is niet halal, tenzij het dier zelf halal is.

Maitah is haraam verklaard bij bewijsteksten [uit de Koran] en bij consensus. Allah zegt immers:

“Voor jullie is verboden gemaakt het kadaver, het bloed, het varkensvlees, hetgeen waarover een andere dan Allah is aangeroepen [bij het slachten], het gewurgde, hetgeen dood is geslagen, hetgeen is doodgegaan aan een [harde] val, hetgeen dood is gegaan aan een hoorngevecht en hetgeen door de leeuwachtige[5] is gegeten, behalve datgene dat jullie [vóór de dood] op de islamitische wijze hebben geslacht.” Soerat al-Maa’idah, vers 3.

Wat niet op de islamitische wijze is geslacht, maar een natuurlijke dood, elektrische schok, slaan of verdrinking het leven laat is dus maitah en is niet halal.

Ten tweede:
Voorwaarde voor halal-zijn van een door een moslim of kitaabiy[6] geslacht dier is dat hij de hals[slag]aders snijdt, en als hij daarbij ook luchtpijp en slokdarm snijdt, dan zou dat nog completer zijn voor het slachtproces.

Wat betreft het slaan [kopslag] van het dier tegen zijn hoofd vóór het slachten, dit behoeft specifieke uitleg:

Als het dier wordt geslacht terwijl het nog leeft, is het toegestaan om het te eten, zoals in het geval van een lichte slag, waarna men zich haast om het meteen te slachten.

De top van de staaf van een penschiettoestel (links) en een kopslagtoestel (rechts). Bron: EFSA (2004c)

De top van de staaf van een penschiettoestel (links) en een kopslagtoestel (rechts). Bron: EFSA (2004c)

En als het slachten na de dood van het dier plaatsvindt, dan is het niet toegestaan om het te eten. Het oordeel van de mawqoethah is dan daarop van toepassing. De mawqoethah is “het dier dat dood gestenigd is of met een steen of stok dood wordt geslagen zonder tathkiyyah[7].” Alzo werd verhaald van Ibn Abbas, Al-Hassan, Qatadah, ad-Dahhaak en as-Soeddiy. Zie Tafsier al-Qortobi (6/46).

Het bewijs hiervan wordt aangegeven door het volgende Koranvers: Allah zegt (betekenis): “Voor jullie is verboden gemaakt het kadaver, het bloed, het varkensvlees, hetgeen waarover een andere dan Allah is aangeroepen [bij het slachten], het gewurgde, hetgeen dood is geslagen, hetgeen is doodgegaan aan een [harde] val, hetgeen dood is gegaan aan een hoorngevecht en hetgeen door de leeuwachtige[8] is gegeten, behalve datgene dat jullie [voor de dood] op de islamitische wijze hebben geslacht.” Soerat al-Maa’idah, vers 3.

Zijn uitspraak (betekenis): “behalve datgene dat jullie [vóór de dood] op de islamitische wijze hebben geslacht” is een uitzondering die aanduidt het halal-zijn van het gewurgde, hetgeen dood is geslagen, hetgeen is doodgegaan aan een [harde] val, hetgeen dood is gegaan aan een hoorngevecht en hetgeen door de leeuwachtige is gegeten, wanneer het op de islamitische wijze is geslacht, terwijl het nog in leven is.

Met ‘leven’ wordt hier bedoeld: het stabiele leven. Dit is te herkennen aan zijn bewegingen tijdens het slachten en aan het wegstromen van het bloed uit het dier.

Ibn Qodamah, moge Allah hem begenadigen, zegt in de Moeghni (322/9):

“Het gewurgde, hetgeen dood is geslagen, hetgeen is doodgegaan aan een [harde] val, hetgeen dood is gegaan aan een hoorngevecht, hetgeen door de leeuwachtige is gegeten en hetgeen door een ziekte is getroffen, waarna het daaraan dood gaat zijn haraam, tenzij het op tijd op de islamitische wijze wordt geslacht. Dit omdat Allah zegt: Behalve wat jullie [op de islamitische wijze] hebben geslacht.’

In de overlevering van de slavin van Ka’b staat: “Dat één van haar schapen werd getroffen, waarna zij op tijd erbij was en het met een steen slachtte. De Profeet werd daarover gevraagd [voor zijn oordeel], waarna hij zei: ‘Eet het.’ Als het [dier] niet meer aan levens[tekenen] vertoont dan ‘zoals de beweging van een geslacht dier’, dan is het voor islamitische slachten niet vatbaar. Maar als het een stabiel leven vertoont, dat het mogelijk is om het te slachten, dan is het wel halal, wegens de algemeenheid van het Koranvers en de overlevering. Dit afgezien van het feit of men wel kan weten of het dier zou kunnen leven of niet. Ook dit wegens de algemeenheid van het Koranvers en de overlevering, en omdat de Profeet, zegeningen van Allah en vrede zij met hem, niet naar uitleg en details heeft gevraagd.

Ibn Abbas zei over een wolf die een schaap aanvalt en zijn buik openbijt, waarna zijn ingewanden op de grond vallen, maar ze wordt op tijd met een steen gekeeld. Hij zei: ‘Men gooit wat op de grond is gevallen weg en eet de rest.’

Ahmed zei over een dier dat een ander dier zwaar verwondt, zodat het doodstekenen vertoont, maar de ziel heeft het dier nog niet verlaten en het wordt daarna geslacht. Hij zei: ‘Als het bewegingen maakt met zijn staart en haar oogleden beweegt en als het bloed wegvloeit, hoop ik inshaa Allah dat er niets mis is met het eten ervan.’

Dit is ook verhaald met dezelfde keten van overleveraars van Akil Ibn Omair en Tawoes. Zij zeiden ‘Als het beweegt’ en zeiden niet ‘Als het bloed wegvloeit’. Dit is de mening van Aboe Haniefah.

Ismail Ibn Said zei: ‘Ik vroeg Ahmed over een ziek schaap, waarvan men bang is dat het doodgaat, waarna zij het hebben geslacht, maar ze wisten niets over zijn [leven], behalve dat zij op zwakke wijze haar oogleden, haar ‘hand’, haar ‘voet’ of haar staart heeft bewogen, waarna het bloed wegvloeide. Hij zei: ‘Er is niet mis mee’.” Einde citaat.

En dientengevolge:
Als je je ervan vergewist hebt dat het dier, nadat het tegen het hoofd is geslagen, wordt geslacht, terwijl het nog leeft, dan is er niets mee om het te eten. Deze vergewissing wordt gerealiseerd door het zien met het blote oog of door het vragen van een betrouwbare moslim.

Als jou duidelijk is geworden dat zij het dier slachten, nadat het het leven heeft verlaten, dan is het eten ervan niet halal.

En Allah weet het beste.

1) Thabihah: het geslachte dier.

2) Kadaver [maitah]: hier wordt bedoeld een dood dier dat niet op de islamitische wijze is geslacht.

3) Mawqoethah: zie hieronder.

4) Moetaraddiyah: een dier dat is doodgegaan aan een [harde] val.

5) Natiehah: hetgeen dood is gegaan aan een hoorngevecht

6) Kitaabiy: iemand van Ahloe al-Kitaab, oftewel een (belijdende) Jood of christen.

7) Thakaat of at-Tathkiya: het kelen, waarbij de hals[slag]aders, slokdarm en keel worden doorgesneden.

8) Leeuwachtigen: islamitische verzamelnaam voor wilde dieren met slagtanden en klauwen, zoals leeuwen, tijgers, wolven, hyena’s enz.

© Stichting Halalpolitie | Vertaald van Islamqa, in opdracht van de Stichting Halalpolitie.