Is wat in grote hoeveelheden bedwelmt, ook in kleine hoeveelheden haram?

Vraag

Is datgene wat in grote hoeveelheden bedwelmt ook in kleine hoeveelheden haram? En is het in Saoudi-Arabië toegestaan om alcoholvrij bier te drinken?

Antwoord

Shaykh al-‘Uthaymien heeft gezegd:

De bier die op onze marktplaatsen (in Saudi Arabië) wordt verkocht is (allemaal) halal, dat is onderzocht door de ambtenaren en het is volledig alcohol-vrij. De basisprincipe betreffende alle soorten voedsel, drank en kleding is, dat deze toegestaan zijn totdat (het) bewijs is gevestigd dat deze haram zijn. Allaah zegt (in vertaling):

Hij is het, Die voor jullie alles wat op aarde is heeft geschapen… [al-Baqarah (2):29]

Indien iemand dus zegt, deze drank is haraam, en deze voedsel is haraam, of dit kledingstuk is haraam, zeg dan tegen hem, lever jouw bewijs. Indien hij bewijs levert, dan dienen we ons te houden aan hetgeen wordt vermeldt in het bewijs. Indien hij geen bewijs levert, dan dienen zijn woorden te worden verworpen, omdat Allaah zegt (in vertaling):

Hij is het, Die voor jullie alles wat op aarde is heeft geschapen… [al-Baqarah (2):29]

Allaah heeft alles op deze wereld voor ons geschapen. Deze algemene betekenis, wordt bevestigd door het woord jamie’an (hier “alles”). En Allaah zegt (in vertaling):

terwijl Hij jullie in detail heeft uitgelegd wat jullie verboden is [al-An’aam (6):119]

Indien iets dus haram is, dan zou er een duidelijke en gedetailleerde aanduiding (bewijs) moeten zijn dat het haram is. Indien zulk bewijs ontbreekt, dan is het (dus) niet haram. De bier die men kan vinden op onze marktplaatsen, hier in het land van de haramayn (i.e. Saudi Arabië), is (allemaal) halal en daar is geen twijfel over in-shaa-Allaah.

Wij geloven niet dat iedere hoeveelheid alcohol in een product, dat dat het (product) haram maakt. Echter is het zo, dat indien iets (i.e. een product) een bepaald percentage alcohol bevat, waardoor de persoon dronken zal worden indien hij het drinkt, dat het dan haram is. Maar indien de hoeveelheid klein is en het helemaal geen effect heeft, dan is het halal.

Sommige mensen denken dat de woorden van de Profeet (salallaahoe ‘alayhi wassalam), “Wat in grote hoeveelheden bedwelmt, een kleine hoeveelheid daarvan is haraam”, betekenen, dat indien een kleine percentage van een bedwelmende middel wordt vermengd met een grote hoeveelheid substantie wat niet bedwelmt, dat het dan haraam is. Dit is een verkeerd begrip van de hadieth.

“Wat in grote hoeveelheden bedwelmt, een kleine hoeveelheid daarvan is haraam” betekent, dat indien een grote hoeveelheid van iets dronkenschap veroorzaakt (i.e. bedwelmt), en een kleine hoeveelheid van datgene geen dronkenschap veroorzaakt, dan is zowel een grote hoeveelheid als een kleine hoeveelheid haraam. Dit omdat je een kleine hoeveelheid zou kunnen drinken, wat geen dronkenschap veroorzaakt, (maar) je vervolgens verleid zou kunnen worden om meer te drinken en (vervolgens) bedwelmd raakt.

Maar indien iets is vermengd met alcohol, maar de alcohol een kleine hoeveelheid is en het helemaal geen effect heeft, dan is het halaal en valt het niet onder de regelgeving van deze hadieth.

al-Baab al-Maftoeh 3/381-382

Sincerehearts.nl