Het eten van plofkip

Plofkip kopie

Tekening plofkip © Erik Kriek

Het oordeel over het eten van kip (zogeheten plofkip) die gevoerd is met hormonen en gemalen vlees

Vraag

Is het toegestaan om kip te eten die gevoerd wordt met kunstmatig voer en medicijnen voor lichaamsopbouw en gewichtstoename [steroïden], al zou deze wel volgens de regels van de sharia zijn geslacht?

Antwoord

Lof zij aan Allah,

Als het kunstmatig voer en de medicijnen [steroïden] niets bevatten dat schadelijk of onrein is, dan is er niets mis met het eten van kip die daarmee gevoerd is, mits deze volgens de sharia wordt geslacht door een moslim of een kitaabiy (jood of christen).

Als dit voer en deze medicijnen schadelijk zijn voor de mens, zodat zij bijvoorbeeld ziektes voor hem veroorzaken, dan is het haram om de kippen daarmee te voeren en haram om desbetreffende kippen te eten.

Allah zegt immers (interpretatie van de betekenis):

“En stort u niet met uw eigen handen in ondergang.” Soerat al-Baqara, vers 195.

En de Profeet (zegening en vrede van Allah zij met hem) zegt:

“[Men mag] geen schade [lijden] noch [mag men] schade [toebrengen].” Verhaald door Ibn Maadjah, nr. 2431. Authentiek verklaard door al-Albaani in Irwaa’ al-Ghalil, nr. 896.

En als die voedingsmiddelen onrein zijn, zoals het vlees van dode dieren of [uit het lichaam] gevloeid bloed en soortgelijke [middelen] die zij in voer verwerken, dan dient men het te onderzoeken:

Bestaat het voer voor het merendeel uit die onreinheden, of juist uit reine zaken zoals granen en dergelijke?

Als het merendeel van het voer rein is, dan is het eten daarvan toegestaan en er is niets mis mee.

Als het merendeel van zijn voer echter uit onreinheid bestaat (dan wordt deze door de geleerden al-Djallaalah genoemd) en het eten daarvan is niet toegestaan, totdat het wordt opgesloten en gevoerd met reinheid waarmee zijn vlees goed wordt.

Hij* zei in Kash-shaaf al-Qinaac (2/193): “Al-Djallaalah – dat [dier] waarvan het merendeel van voer uit onreinheid bestaat – en zijn melk zijn haram. Dit op grond van de overlevering van Ibn Omar in welke hij zei:

“De Profeet (zegening en vrede van Allah zij met hem) heeft het verboden om [het vlees van] al-Djallaalah te eten en de melk ervan te drinken.” Verhaald door Abou Daawod en Tirmithi. De laatste verklaarde de overlevering Hassan Gharib. Al-Albaani verklaarde de overlevering authentiek in Irwaa’ al-Ghalil onder nummer 2503.

… totdat het drie dagen lang wordt opgesloten, dit houdt in drie etmalen. Als Ibn Omar het wilde eten sloot hij het immers drie dagen lang op. Het [dient] gevoerd te worden met rein voer en afgehouden te worden van onreinheid – dit geldt zowel voor gevogelte als voor vee -, want wat toelaatbaarheid belet verdwijnt daardoor.” Einde van bewerkt citaat.

De Permanente Commissie voor Iftaa’ werd gevraagd: Zij voeren kippen met verschillende [soorten] voedsel, onder andere het meel van dode dieren inclusief varkensvlees. Is kip die gevoerd is met dit vlees halal of haram? Als deze haram is, wat is dan het oordeel over zijn eieren?

Waarna zij antwoordde:

“Indien de werkelijkheid is zoals verteld is met betrekking tot voedsel, dan [dient men te weten dat] er meningsverschil is tussen de geleerden over het eten van zijn vlees en eieren.

[1] Imam Malik en een groep geleerden zeiden: “Het eten van zijn vlees en eieren is toegestaan, want onrein voedsel is rein geworden door de transformatie ervan in vlees en eieren.

[2] Een [andere] groep, onder andere al-Thawri, al-Shaafici en Ahmed zijn van mening dat het eten ervan, het eten van hun eieren en het drinken van hun melk haram is, tenzij zij daarna drie dagen lang of langer met rein voedsel worden gevoerd, dan is het eten van hun vlees en eieren en het drinken van hun melk halal. Er is tevens gezegd: “Als het merendeel van zijn voedsel onrein is, dan is er sprake van al-Djallaalah en het mag niet gegeten worden. Als het merendeel van zijn voedsel rein is, dan mag het gegeten worden.”

[3] Een [andere] groep [weer] is van mening dat het haram is. Dit op grond van hetgeen Ahmed, Abou Daawod, Nasaa’i, Tirmithi en Ibn Maadjah hebben overgeleverd, dat Ibn Omar heeft overgeleverd dat de Profeet (zegening en vrede van Allah zij met hem) het heeft verboden om al-Djallaalah te eten en haar melk te drinken.

Al-Djallaalah is het [dier] dat drek en andere onreinheden eet. De meest correcte uitspraak is de uitspraak met specifiek uitleg en dat is de tweede bovengenoemde uitspraak.” Einde citaat.

Fatwa’s van de Permanente Commissie. (23/377).

Sjeikh Ibn Othaymin zei in [zijn boek] ash-Sharh al-Mumtic (11/298):

“Al-Djallaalah is het [dier] waarvan het voer voor het merendeel uit onreinheid bestaat.

Er zijn twee meningen van de geleerden daarover:

  • Een mening die zegt dat het haram is, omdat het onreinheid heeft gegeten welke invloed heeft op zijn vlees.
  • De tweede mening zegt dat het halal is. Deze mening is gebaseerd op het rein worden van onreinheid door transformatie (Istihaalah). Ze zeiden dat de onreinheid die het heeft gegeten is getransformeerd in bloed, vlees en soortgelijke stoffen die het lichaam doen groeien, dientengevolge is het rein.” Einde citaat.

Sjeikh al-Islam Ibn Taymiya zei:

“De Profeet (zegening en vrede van Allah zij met hem) heeft de melk van al-Djallaalah die onreinheid eet verboden. Moslims zijn het er echter over eens dat deze halal wordt wanneer het [dier] wordt opgesloten totdat het rein wordt, want daarvoor is de invloed van onreinheid waarneembaar in haar melk, eieren en zweet. De stank van onreinheid en haar viezigheid is dan waarneembaar, maar als deze verdwenen is keert het terug tot reinheid. Als het oordeel immers door een bewijsgrond [cillah] wordt bewezen, verdwijnt het door het verdwijnen ervan.” Einde citaat.

Mdjmouc al-Fataawa (21/618).

En Allah weet het best.

* Mansour al-Bahouti al-Hanbali.

© De Halalpolitie | Vertaald van Islamqa, in opdracht van de Halalpolitie.