Het eten van machinaal geslachte kip

Belangrijke note van de redactie: over het toestaan (van het toepassen van) de machinale slacht bestaan grote meningsverschillen onder de geleerden. Hieronder tref je een mening aan waarin de machinale slacht – onder strikte voorwaarden – wordt toegestaan. Een uitgebreider, kritischer en genuanceerder artikel over de machinale slacht vind je hier: De Tasmiya bij het machinaal slachten.

Slacht kippen fabriek

Vraag

Wanneer zij in machinale slachterijen kippen willen slachten, [dan] plaatsen zij duizend kippen aan eenzelfde machine, waarna zij één maal zeggen: ‘bismillaah’ (in de Naam van Allah). Vervolgens slachten zij de duizend kippen tegelijk en wassen zij de duizend kippen in eenzelfde pot of vat zonder het water te vervangen. Telkens als ze een kip erin wassen verontreinigt het water, totdat het vies wordt. Wat is het oordeel omtrent het eten van dit pluimvee in de volgende twee gevallen?

  1. Als we dit pluimvee rauw verkrijgen, zodat het [nog] mogelijk is om het te wassen?
  2. Of als we het kant en klaar geserveerd krijgen in een restaurant bijvoorbeeld, zonder het te wassen, want zij gaan uit van het wassen in het slachthuis?

Antwoord

Lof zij Allah,

Er is niets tegen het slachten van kippen door gebruik te maken van elektrische slachterijen en moderne machines. Voorwaarde is dat deze de strot en de slokdarm [moeten] doorsnijden. Als de machine een veelvoud kippen tegelijk slacht, dan volstaat een eenmalige Tasmiya1 die wordt uitgesproken door degene die de machine bedient op het moment van het laten draaien van de machine met de intentie van slachten. Voorwaarde is dat degene die de machine bedient een moslim of een kitaabiy2 moet zijn.

Fatawa van de Permanente Commissie, 22/463.

Wat betreft de manier van wassen ervan die je hebt genoemd [is het antwoord als volgt]:

Als deze manier van wassen haar ontdoet van bloed, zodat zij er schoon uitkomt, dan is zij rein. Maar als er nog bloedsporen op zitten, dan is het verplicht om haar te wassen alvorens haar te eten. Er dient opgemerkt te worden dat onrein bloed is het weggevloeide bloed3, en dat is [in dit geval] het bloed dat uit de kip wegvloeit bij het slachten ervan. Het bloed dat na het slachten in zijn bloedvaten en dat eruit komt tijdens het schoonmaken en snijden ervan is wel rein en mag gegeten worden, omdat het geen weggevloeid bloed is.

Allah – Verheven is Hij – zegt: Zeg: “Ik vind in hetgeen aan mij is geopenbaard niets, dat een eter is verboden te eten, tenzij het maitah (niet ritueel geslacht kadaver) is, of weggevloeid bloed of varkensvlees, want, waarlijk, dit [alles] is onreinheid.” Soerat al-Ancaam, vers 145.

En Allah weet het best.

1) at-Tasmiya: het uitspreken van bismillaah (in de Naam van Allah).

2) Kitaabiy: iemand van Ahloe al-Kitaab, oftewel een (belijdende) jood of christen.

3) Weggevloeid bloed, oftewel ad-Dam al-Masfoeh: het bloed dat uit een levend dier wegvloeit of dat wat wegvloeit bij het slachten van een dier.

© Stichting Halalpolitie | Vertaald van Islamqa, in opdracht van de Stichting Halalpolitie.