Het drinken van (alcoholvrij) bier [1]

Marwa Holsten

Hamburgse ‘Halal bier’ van het merk Holsten.

Vraag

Wat is het oordeel over het drinken van bier, wetende dat er twee soorten zijn: een soort dat een hoeveelheid alcohol bevat en een soort dat geen alcohol bevat? Behoort het tot de bedwelmende middelen?

Antwoord

Lof zij aan Allah,

Men dient onderscheid te maken tussen [de verschillende] soorten bier:

Het eerste [soort]:

Het bedwelmende bier dat in sommige landen wordt verkocht. Dit bier is khamr (alcoholische drank). Het is verboden om het te verkopen, te kopen of te drinken. De Profeet (zegening en vrede van Allah zij met hem) zei:

“Alles wat bedwelmend is is khamr en alles wat khamr is is haram.” Overgeleverd door Moeslim (2003).

Het is verboden om zowel het vele als het geringe ervan te drinken, al is het één druppel. De Profeet (zegening en vrede van Allah zij met hem) zei immers:

“Wat het vele ervan bedwelmend maakt, het geringe ervan is haram.” Verhaald door at-Tirmithi (1865). Sahih verklaard door al-Albaani in [zijn boek] Sahih at-Tirmithi.

Het tweede [soort]:

Het niet-bedwelmende bier, óf omdat het helemaal alcoholvrij is óf omdat er een geringe hoeveelheid alcohol in zit die niet bedwelmend maakt ongeacht hoeveel een mens daarvan zou drinken, is het [bier] waarover de geleerden fatwa’s hebben uitgevaardigd dat het halal is.

Sjeikh Ibn Othaymien zei:

“Het bier dat te koop staat in onze markten* is allemaal halal, omdat het onderzocht is door de autoriteiten. Het is vrij van alcohol. Het uitgangsbeginsel in elk voedsel, drank en kledij is toelaatbaarheid, totdat een bewijs komt dat aangeeft dat het, hij of zij haram is. Allah (Verheven zij Hij) zegt immers (interpretatie van de betekenis):

“Hij is Degene die alles wat op aarde is voor jullie heeft geschapen.” Soerat al-Baqarah, vers 29.

Tegen iedere mens die zegt: “Deze drank is haram, dit voedsel is haram of deze kledij is haram.”, zeg je: “Kom met bewijs!” Als hij met bewijs komt, dient men te handelen overeenkomstig de strekking van het bewijs, maar als hij niet met bewijs komt, dan wordt zijn uitspraak teruggewezen.” . Allah (Verheven zij Hij) zegt immers (interpretatie van de betekenis):

“Hij is Degene die alles wat op aarde is voor jullie heeft geschapen.” Soerat al-Baqarah, vers 29.

Alles wat op aarde is, heeft Allah voor ons geschapen; deze algemeenheid (al-comoem) heeft Hij benadrukt met het woord ‘alles’.  Allah (Verheven zij Hij) zegt tevens (interpretatie van de betekenis):

“… Hij heeft jullie specifiek uitgelegd wat Hij jullie heeft verboden.” Soerat al-Ancaam, vers 119.

Het verbod van een zaak die haram is, moet specifiek uitgelegd en bekend zijn. Als dat niet het geval is, dan is die zaak niet haram. Het bier dat hier in de markten van het Land van al-Haramain** te koop staat is allemaal halal en vormt geen probleem inshaAllah.

Men moet niet denken dat iedere hoeveelheid khamr die ergens in zit het haram maakt. Heeft deze [hkamr] wel effect, zodat een mens die van deze met khamr gemixte zaak drinkt dronken wordt, dan is deze [zaak] haram. Is de hoeveelheid [khamr] echter gering, zodat deze geen effect [meer] heeft, dan is deze [zaak] halal.

Sommige mensen denken dat de uitspraak van de Profeet (zegening en vrede van Allah zij met hem):

“Wat het vele ervan bedwelmend maakt, het geringe ervan is haram.”, betekent dat een zaak die vermengd is met een geringe hoeveelheid alcohol haram is al zou de hoeveelheid van deze zaak [in verhouding tot alcohol] groot zijn.

Dit is een onjuist begrip, want de overlevering die zegt: “Wat het vele ervan bedwelmend maakt, het geringe ervan is haram.”, betekent dat een zaak waarvan je dronken wordt als je er teveel van gebruikt en niet dronken wordt als je er weinig van gebruikt, zowel het geringe als het vele daarvan is haram, want wellicht zou je [in het begin] het geringe drinken dat niet bedwelmend maakt, waarna je wordt verleidt om meer te drinken totdat je dronken wordt. Wat echter vermengd is met een bedwelmend middel, zodat de hoeveelheid van het bedwelmende middel gering is en geen effect heeft, is halal en valt niet onder de [bovengenoemde] overlevering.”

Baab al-Maftoeh (3/381-382).

En Allah weet het best.

* Sjeikh Ibn Othaymien bedoelt de markten van Saoedi-Arabië!

** Saoedi-Arabië.

Een andere Halal Hamvraag over alcoholvrij bier: Het drinken van alcoholvrij bier [2]

© De Halalpolitie | Vertaald van Islamqa, in opdracht van de Halalpolitie.