Het drinken van alcoholvrij bier [2]

Istak lemon 2

Alcoholvrij bier van het Iraanse merk Istak, smaak Limoen.

Vraag

Is het toegestaan om alcoholvrij bier te drinken?

Antwoord

Lof zij aan Allah,

Het uitgangsbeginsel met betrekking tot eetwaar en dranken is toelaatbaarheid, uitgezonderd wat de islamitische wetgeving heeft verboden, zoals wijn [alcoholische dranken]. Als de drank een bedwelmende stof bevat, dan is hij haram. Er wordt derhalve gezegd dat als bier (d.w.z. granendrank) bedwelmend is wanneer er veel van wordt gedronken, dan is het drinken ervan niet toegestaan. In authentieke overlevering(en) is verhaald van de Profeet (zegeningen en vrede van Allah zij met hem) dat hij heeft gezegd:

“Iedere moeskir* is haram.” Verhaald door Bukhari (al-Ahkam/6637).

Van Aicha (moge Allah tevreden met haar zijn) is verhaald dat ze gezegd heeft: “De Boodschapper van Allah (zegeningen en vrede van Allah zij met hem) heeft gezegd:

“Iedere moeskir is haram, en dat wat een faraq** ervan bedwelmend maakt, een handvolle hoeveelheid ervan is haram.”  Verhaald door at-Tirmithie (Dranken/1789) en authentiek verklaard door al-Albani in Sahih a-Tirmithie (1521).

At-Tayyibi heeft gezegd: “Faraq en handvol zijn twee termen waarmee respectievelijk grote hoeveelheid en geringe hoeveelheid worden bedoeld en niet de maat op zich.”

En Allah weet het best.

Shiekh Mohammad Ben Saleh El Monadjid

* Moeskir: bedwelmende substantie.

** Faraq: een gewichtsmaat gelijk aan 6,5 kg (Hanafi Mathhab) of 6,5 kg (overige mathaahib).

Een andere Halal Hamvraag over alcoholvrij bier: Het drinken van (alcoholvrij) bier [1]

© De Halalpolitie | Vertaald van Islamqa, in opdracht van de Halalpolitie.