Het bedwelmen van dieren vóór de slacht

Een pneumatisch (door luchtdruk aangedreven) penschiettoestel. De kogel schiet er niet uit maar maakt een gat in de kop met een diepte van ongeveer 5 cm schiet dan weer terug (net zoals een naald bij een naaimachine).

Een pneumatisch (door luchtdruk aangedreven) penschiettoestel. De kogel schiet er niet uit maar maakt een gat in de kop met een diepte van ongeveer 5 cm schiet dan weer terug (net zoals een naald die gekoppeld is aan een naaimachine en bij bediening door de stof schiet en weer terug).

Vraag

In vele landen worden dieren hard op de kop geslagen of worden zij verdoofd [bedwelmd] door [middel van] een elektrische schok, waarna zij geslacht worden. Is deze manier van slachten toegestaan?

Antwoord

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

Allereerst kunnen we zeggen dat als de bovengenoemde manieren ertoe leiden dat het dier overlijdt, het niet toegestaan is voor de moslim om het te nuttigen. Allah heeft dit in het volgende vers verboden (interpretatie van de betekenis):

“Verboden voor jullie zijn het kadaver, het bloed en het vlees van het varken en hetgeen waarover anders dan (de Naam van) Allah is uitgesproken, het gewurgde, het geslagene, het gevallene, het gestokene en dat waar de roofdieren van gevreten hebben, behalve wat jullie geslacht hebben.” 

(Soerat al-Maa’idah: 3)

De geleerden zijn het er unaniem over eens dat dit soort vlees niet genuttigd mag worden. Is het verdoofde dier daarentegen nog in leven, dan is het toegestaan het dier te slachten en het vlees ervan te nuttigen. Allah zegt immers met betrekking tot het gewurgde, het geslagene, het gevallene, het gestokene en dat waar de roofdieren van gevreten hebben:

“…Behalve wat jullie geslacht hebben (vóór het sterven van het dier).” 

(Soerat al-Maa’idah: 3)

Allah zondert dus de dieren uit die nog in leven zijn na de verdoving. Deze dieren zijn toegestaan om genuttigd te worden als zij op de juiste wijze geslacht worden. Komen zij te overlijden voor de slacht, dan zijn zij verboden geconsumeerd te worden.

Koppen

De top van de staaf van een penschiettoestel (links) en een kopslagtoestel (rechts). Bron: EFSA (2004c)

Ten tweede willen wij duidelijk stellen dat het verdoven (bedwelmen) van dieren op een voor hen pijnlijke manier, islamitisch niet toegestaan is. De Profeet (vrede zij met hem) heeft het namelijk verboden om dieren te pijnigen en te kwellen. Wij worden in het algemeen juist opgedragen goed en zacht in de omgang te zijn met dieren en in het bijzonder tijdens het slachten. Ibnoe Abbaas overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Neemt datgene met een ziel niet als doelwit.” (Moeslim)

In een andere overlevering van Moeslim overlevert Djaabir ibnoe Abdillaah: “De Profeet (vrede zij met hem) verbood het martelen van dieren…”

Ook heeft Imam Moeslim overgeleverd van Shaddaad ibnoe Aws dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, Allah heeft wat betreft alles goedheid voorgeschreven. Als jullie doden, doodt dan op de beste wijze en als jullie slachten, slacht dan op de beste wijze en laat eenieder van jullie zijn mes (goed) slijpen en het te slachten dier geruststellen.” 

Het is een persoon toegestaan, wanneer hij moeite heeft met het slachten van een dier, dit te verdoven (bedwelmen) en het vervolgens te slachten, mits het nog in leven is. Ook is dit toegestaan als zich een andere noodzaak voordoet.

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

© Stichting Halalpolitie | Vertaald van Islamqa, in opdracht van de Stichting Halalpolitie.