Elektrisch bedwelmen van slachtdieren

Kippen-aan-haken-klein

Kippen aan slachthaken voordat ze elektrisch worden bedwelmd.

Vraag

Wat is het oordeel over het eten van vlees van dieren die door de islamitische staat worden geslacht en waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektrisch apparaat, wetende dat het beest aan het elektrische apparaat wordt blootgesteld, totdat zij op de grond valt, waarna de slachter het keelt zodra het op de grond valt?

Antwoord

Lof zij Allah,

Als het zo is dat de slachter – zoals boven is vermeld – het vee keelt zodra het op de grond valt, na het aan het elektrische apparaat te hebben blootgesteld, dan is het eten ervan toegestaan als hij wel in staat is om het te kelen terwijl het nog leeft, maar als het kelen pas na zijn dood gebeurt, dan is het eten ervan niet toegestaan.

Hierop is van toepassing het oordeel van mawqoethah2, hetgeen Allah heeft verboden, tenzij het [op tijd] op de islamitische wijze wordt geslacht. Thakaat3 is slechts geldig bij de dieren waarvan vast is komen te staan dat ze nog in leven zijn door het bewegen van een voor- of achterpoot, door het [hard] wegstromen van het bloed of iets dergelijks dat aangeeft dat het leven voortduurt tot [het moment van] het kelen.

Allah zegt: “Voor jullie is verboden gemaakt de kadaver4, het bloed, het varkensvlees, hetgeen waarover een andere dan Allah is aangeroepen [bij het slachten], het gewurgde, hetgeen dood is geslagen, hetgeen is doodgegaan aan een [harde] val, hetgeen dood is gegaan aan een hoorngevecht en hetgeen door de leeuwachtige5 is gegeten, behalve datgene dat jullie [voor de dood] op de islamitische wijze hebben geslacht.” Soerat al-Maa’idah, vers 3.

Allah heeft [dus] het vee dat door een gevaar is getroffen toegestaan, op voorwaarde dat het op de islamitische wijze wordt geslacht, anders is het niet toegestaan.

En Allah weet het best.

De Fatwa’s van de permanente commissie, nr. 22/255.

1) Elektrocutie: hier wordt bedoeld bedwelmen van een dier door middel van een elektrische schok.

2) Thakaat of at-Tathkiya: het kelen, waarbij de hals[slag]aders, slokdarm en keel worden doorgesneden.

3) Mawqoethah: een dier dat dood is geslagen.

4) Kadaver [maitah]: hier wordt bedoeld een dood dier dat niet op de islamitische wijze is geslacht.

5) Leeuwachtigen: islamitische verzamelnaam voor wilde dieren met slagtanden en klauwen, zoals leeuwen, tijgers, wolven, hyena’s enz.

© De Halalpolitie | Vertaald van Islamqa, in opdracht van de Halalpolitie.