De slachtperiode van het Offerfeestdier

Offerdier

Een nietsvermoedend Offerfeestdier.

Vraag

Wat is de tijd[spanne] voor het slachten van het Offerfeestdier?

Antwoord

Lof zij aan Allah,

De tijd[spanne] voor het slachten van het Offerfeestdier begint na het Offerfeestgebed en eindigt met de zonsondergang van de dertiende van de [islamitische] maand Thoe al-Hidjah. Dit houdt in dat de slachtdagen vier zijn, namelijk de Offerfeestdag en drie dagen volgende daarop.

Het is beter om na het Offerfeestgebed meteen te haasten met het slachten, zoals de Profeet (zegening en vrede van Allah zij met hem) ook deed, waarna men van het offerdier eet, zijnde het eerste wat men eet op de feestdag.

[Imam] Ahmed heeft verhaald dat Buraidah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei:

“De boodschapper van Allah (zegening en vrede van Allah zij met hem) vertrok in de ochtend van het Suikerfeestdag (cied al-Fitr) pas als hij had gegeten, en hij at op de Offerfeestdag (cied al-Adh’haa) pas als hij terugkwam [van het feestgebed], en hij at dan van zijn offerdier.” Ahmed (22475).

Zaycali heeft in [zijn boek] Nasb ar-Rayah (2/221) overgenomen van Ibn al-Qattaan, dat hij deze hadith Sahih (authentiek) verklaarde.

Ibn Al-Qayyim (moge Allah hem begenadigen) zei in Zaad al-Macaad (2/319):

“Ali Ibn Abi Talib (moge Allah tevreden zijn met hem) zei:

“De slachtdagen zijn: de Slachtdag en drie dagen volgende daarop. Dit is tevens de mening van de imam van Basra: al-Hassan, van de imam van Mekka:  cAtaa’ Ibn Abi Rabaah, van de imam van ash-Shaam (Levant): al-Awzaaci en van de imam van Foeqahaa’ al-Hadith: ash-Shaafici (moge Allah hem begenadigen). Ook Ibn al-Moenthir heeft voor deze mening gekozen. Omdat deze drie [dagen] zich kenmerken door het feit dat ze Mena-dagen en at-Tashrieq-dagen zijn in welke de vasten verboden is [voor de pelgrim], zijn zij zusters van elkaar als het gaat om deze regels. Hoe kunnen zij dan van elkaar verschillen als het gaat om de toelaatbaarheid van het slachten, zonder [aanwezigheid van] een bewijstekst noch consensus. Er is immers overgeleverd* via twee verschillende wegen die elkaar ruggensteunen dat de Profeet (zegeningen en vrede van Allah zij met hem) zei: “Alle [dagen van] Mena zijn manhar (slachtdagen), en alle dagen van at-Tashrieq zijn thabh (slachtdagen).” Einde citaat.

Deze hadith is Sahih (authentiek) verklaard door al-Albani in as-Silsilah as-Sahiehah (2476).

Sjekh Ibn Othaymien zei in Ahkaam al-Odh’hiyah [Regels voor het Offerfeestdier] over de tijd van het slachten van het Offerfeestdier:

“Na het feestgebed van de Slachtdag tot zonsondergang van de laatste dag van de Tashrieq-dagen, welke laatste dag is de dertiende van Thoe al-Hidjah. De slachtdagen zijn dan [in totaal] vier dagen: de feestdag na het feestgebed en drie dagen volgende daarop. Wanneer iemand vóór het einde van het feestgebed slacht of na zonsondergang van de dertiende, dan is zijn Offerfeestdier (lees: offerdaad) niet geldig… maar als hij een excuus heeft voor uitstel na de Tashrieq-dagen, omdat bijvoorbeeld zijn offerdier zonder zijn nalatigheid is ontsnapt en hij het pas na het verstrijken van het [slacht]termijn terugvindt of omdat hij iemand machtigt om het te slachten, welke gevolmachtigde het vergeet met als gevolg dat het [slacht]termijn verstrijkt, dan is er niets mis mee om het te slachten na het verstrijken van het [slacht]termijn vanwege het excuus. Dit naar analogie van wie zich verslaapt of het gebed vergeet te verrichten; deze dient immers het gebed te verrichten wanneer hij wakker wordt of het zich herinnert.

Het is toegestaan om het Offerfeestdier overdag of in de donkere uren te slachten, maar het slachten overdag heeft de voorkeur. Op de feestdag na de twee preken is beter. Iedere dag is beter dan de navolgende dag, gezien het zich haasten tot het goede daarmee wordt bewerkstelligd.” Einde beknopt citaat.

In de Fatwa’s van de Permanente Commissie (11/406) staat:

“De slachtdagen van het Geschenk van Tamattoec en Qiraan** en van het Offerfeestdier zijn vier: de feestdag en drie dagen volgende daarop. Het slachten eindigt na zonsondergang van de vierde dag volgens de meest correcte uitspraak van de kennisbezitters (geleerden).” Einde citaat.

En Allah weet het beter.

* De uitspraak ‘er is overgeleverd’ in passieve vorm duidt aan dat de hadith zwak is. Soms kunnen verscheidene zwakke overleveringen die over hetzelfde onderwerp gaan elkaar ruggensteunen, zodat de overlevering daardoor de graad van as-Sihhah (authenticiteit) kan bereiken.

** Tamattoec: het verrichten van cOemrah en Hajd gescheiden van elkaar tijdens de Hadj-periode.

** Qiraan: het verrichten van cOemrah en Hajd aaneengesloten tijdens de Hadj-periode.

© De Halalpolitie | Vertaald van Islamqa, in opdracht van de Halalpolitie.