Aan tafel met alcohol

Vraag

Mag ik plaatsnemen aan een tafel waar alcohol geserveerd wordt?

Antwoord

Alle lof zij Allah.

Het is voor een moslim niet toegestaan om plaats te nemen in een zitting waar gezondigd wordt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En ook degenen die geen valsheid bijwonen.” (Soerat al-Foerqaan: 72)

Oftewel, zij wonen geen zittingen van valsheid bij. Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En Hij heeft jullie reeds in het Boek geopenbaard, dat als jullie de Tekenen van Allah horen en zij worden verworpen en bespot dat jullie niet met hen die dit doen blijven zitten, totdat zij op een ander gesprek overgaan. Anders zouden jullie als hen zijn. Waarlijk, Allah zal de huichelaars en de ongelovigen allen in de Hel verzamelen.”

(Soerat an-Nisaa’: 140)

Hieronder valt ook het plaatsnemen aan een tafel waar alcohol wordt geserveerd. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Laat degene die gelooft in Allah en de Dag des Oordeels geen plaatsnemen aan een tafel waarop alcohol gedronken wordt.” (at-Tirmidhi)

Islamkennis.nl