Planten- en Dierenwereld

In deze categorie vind je alle vragen die te maken hebben met de Planten- en Dierenwereld: de halalwaardigheid van planten en dieren (specifiek en in het algemeen) en de halalwaardigheid van producten die daaraan worden onttrokken (zoals gebruiksartikelen en verbruiksartikelen).

Vraag Wat is de regelgeving op het eten van paardenvlees? Antwoord Alle lof zij Allah. De meerderheid van de geleerden is van mening dat het toegestaan is om paardenvlees te eten vanwege de overlevering die daarover is verhaald. Er is overgeleverd van Djaabir ibnoe cAbdillaah dat hij zei: “Op de dag van Khaybar verbood de […]

Lees verder

Vraag Is het toegestaan om eenden- en duivenvlees te nuttigen? Antwoord Alle lof zij Allah. Oorspronkelijk geldt dat het nuttigen van eten en drinken toegestaan is, totdat het tegendeel bewezen is dat het verboden is. Allah, de verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): “Hij is Degene Die voor jullie alles geschapen heeft wat op aarde […]

Lees verder

Het eten van slakken

Vraag Wat is het oordeel over het eten van slakken? Neem hierbij in acht dat het bereiden van gerechten met slakken vereist dat ze levend worden gekookt. En dienden slakken als voedsel in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem)? Antwoord Alle lof zij Allah. Slakken zijn er in twee soorten, landslakken en […]

Lees verder