Mens en Relatie

In deze categorie vind je alle vragen die te maken hebben met Mens en Relatie. De mens in relatie tot zijn Heer (Allah). De mens in relatie tot zijn eigen-ik. De mens in relatie tot zijn medemens (oftewel de intermenselijke relatie). De mens in relatie tot de algehele Schepping.

Vraag Mag je als moslim vegetariër zijn? Antwoord Er is niets op tegen om als vegetariër door het leven te gaan. Wel dien je rekening te houden met het volgende: Men dient niet de overtuiging te hebben dat het eten van vlees niet toegestaan is. Dit omdat Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “O jullie die […]

Lees verder