Boerderij en Fabriek

In deze categorie vind je alle vragen die te maken hebben met de thema’s Boerderij en Fabriek: veehouderij en veevoer, de (goede) behandeling van dieren, bio-industrie, bedwelmingsmethoden, de islamitisch-rituele slacht, productiemethoden en -processen, enzovoort.