Boerderij en Fabriek

In deze categorie vind je alle vragen die te maken hebben met de thema’s Boerderij en Fabriek: veehouderij en veevoer, de (goede) behandeling van dieren, bio-industrie, bedwelmingsmethoden, de islamitisch-rituele slacht, productiemethoden en -processen, enzovoort.

Ik studeer in een niet-islamitisch land. Er wordt hier, zoals bekend is, niet op de islamitische wijze geslacht. En als ik vlees wil kopen en de (christelijke) verkoper vraag over de slachtwijze, dan antwoordt hij: “Het dier wordt eerst tegen het hoofd geslagen (kopslag) en wordt daarna gekeeld.” Is deze bedwelmingsmethode toegestaan? Wat is het oordeel over het bedwelmen van slachtdieren door middel van kopslag vóór de islamitisch-rituele slacht?

Lees verder

Er is een slachthuis waar personen werken van wie sommigen wel bidden en anderen niet, maar de meeste van hen die zich daar bevinden schelden de islamitische godsdienst uit. Is het dan toegestaan om hun Thabaa’ih (geslacht dier) te eten?

Lees verder

Wanneer zij in machinale slachterijen kippen willen slachten, [dan] plaatsen zij duizend kippen aan eenzelfde machine, waarna zij één maal zeggen: ‘bismillaah’ (in de Naam van Allah). Wat is het islamitische oordeel over het eten van kippen die machinaal zijn geslacht?

Lees verder

Hoe moet de Tasmiya (het uitspreken van bismillaah, oftewel ‘In de Naam van Allah’) worden voltrokken bij de machinale slacht, waarbij een groot aantal slachtdieren tegelijkertijd of achter elkaar (elkander in een hoog tempo opvolgend) door een snel draaiend mes wordt geslacht?

Lees verder

In de meeste slachthuizen wordt het pluimvee bedwelmd door middel van een elektrische waterbadbedwelmer. De bedoeling is dat het dier bewusteloos raakt voordat het handmatig of machinaal wordt geslacht. De Halalpolitie legt uit hoe dit systeem werkt en wat de voor- en wat de nadelen zijn.

Lees verder

Vraag Soms komt het voor dat een groot aantal kippen onder één apparaat wordt geplaatst, vervolgens één keer ‘bismillaah’ wordt uitgesproken en de hele groep kippen tegelijkertijd wordt geslacht. Is dit toegestaan? Antwoord Alle lof zij Allah. Er is niets op tegen om kippen met een slachtapparaat en andere moderne middelen te slachten. Het enige […]

Lees verder