‘Hoe De Halalpolitie uitgroeide tot kenniscentrum’ (interview) Welke raakvlakken hebben milieu, duurzaamheid en matigheid met halal?

De consument voorzien van heldere informatie over voedsel gebeurt ook specifiek onder moslims. Stichting ‘Halalpolitie’ probeert ‘het halalbewustzijn van consumenten en ondernemers’ te vergroten. Bestuurslid Omar Abdullah: ‘We zien grote mogelijkheden in de bio-halal.’

Door Martin Visser (Magazine De Linker Wang)

Bij Halal is niet alleen de manier van slachten van belang, maar ook hoe het dier heeft geleefd.

De Halalpolitie begon ooit als een ludieke actie om slagers en detailhandel naar hun halal-producten te vragen. ‘Toen ging er een beerput open’, vertelt bestuurslid Omar Abdullah. De stichting ontdekte dat ondernemers vaak ook geen helder beeld hebben van wat het concept halal inhoudt. ‘We zijn steeds meer onderzoek gaan verrichten. Toen bleek dat dieren werden bedwelmd. Dat dieren werden verdoofd, sommige werden machinaal geslacht. In het extreme.’ Abdullah vertelt dat er tussen producenten enorme verschillen bestonden.

Wat de ene halal verklaarde, verklaarde de andere tot haram. En andersom. Na verloop van tijd, na onderzoek, werden de verschillen steeds duidelijker.’

De stichting is inmiddels een kenniscentrum geworden voor bedrijven, consumenten en producenten. ‘We ontdekten dat halal ook te maken heeft met een bepaalde lifestyle. Hoe kan je in balans leven met de natuur? Hoe kan je in balans leven met de medemens? Dan besef je dat de definitie van halal die certificerende instanties hanteren veel te zwart-wit is. En dat het werkelijke halal neigt naar het biologische en ook goed combineert met dierenwelzijn en fairtrade. Dat is eigenlijk meer wat halal hoort te zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de geleerde Imam al-Nawawi in Damascus.

Hij weigerde om fruit te kopen, omdat hij er niet volledig op kon vertrouwen dat de vruchten op een rechtmatige wijze waren verkregen.’

Toekomst

Moslims zijn vandaag de dag echte vleeseters. ‘Voedsel heeft in onze religie ook een symbolische betekenis. Als iemand bij een moslim op bezoek gaat, en je krijgt geen goed vlees, dan is dat een soort van belediging naar de bezoeker toe. Dat je gierig bent, terwijl je gasten juist moet eren.’ Abdullah vindt in de islamitische overleving juist meer gematigde standpunten over vlees. ‘Het gekke is dat vele overleveringen waarschuwen voor vleesconsumptie, dat het verslavend kan zijn.’ Hij merkt dat het zinvol is om ondernemers voor te lichten over de halal-achtergrond van hun producten. ‘We willen producenten toekomstperspectieven bieden.

We zien grote mogelijkheden in de bio-halal. Ik denk dat mede dankzij de Stichting Halalpolitie, die de afgelopen jaren zoveel naar buiten heeft gebracht, de producenten met hun tijd proberen mee te gaan.’

Het goede

Halal is niet gelijk aan biologisch, maar zou dat volgens Abdullah wel moeten zijn. ‘Mensen begrijpen niet precies wat halal inhoudt. Wij zeggen: God is niet anders dan het goede. Accepteert niets anders dan het goede.’ Abdullah legt uit dat halal datgene is wat toegestaan is in religieuze zin: wat de profeet heeft toegestaan. Hij geeft aan dat moslims veel gewoonten hebben, maar dat niet elke moslim van zijn geloof evenveel kaas heeft gegeten. ‘De meeste moslims zijn niet theologisch onderlegd. Ze weten hoe ze moeten bidden. Ze weten dat ze armenbelasting moeten betalen. Ze weten dat je als moslim op hadj dient te gaan. The basics. Bij halal denken ze al gauw dat het vlees geslacht moet zijn door een moslim. De halsslagaders moeten doorgesneden worden. Dat was het wel zo’n beetje.

Hoe het dier heeft geleefd, of het voedsel van het dier eigenlijk wel halal is voor het dier, speelt veel minder mee.’

Biologisch

Je merkt volgens Abdullah dat biologisch eigenlijk heel dicht bij halal ligt. Dat is volgens het bestuurslid een goede ontwikkeling. ‘Certificeringsdiensten hebben vaak een hele nauwe visie. Pas nu, terwijl sommigen al in de jaren zeventig zijn opgericht, komen ze met eco-halal. Ze zien een gat in de markt en dan komt er ineens zo’n initiatief.’ Hij vindt echter ook niet dat we dit de producent zelf kunnen verwijten. ‘Hoe lang hebben autochtonen zélf ook niet simpel vlees gegeten. Totdat er echt een bewustzijn is gekomen dat het anders moet. Wij willen die kiloknallers niet meer, wij willen die plofkippen niet meer, wij willen die eieren uit die legbatterijen niet meer.’ De tweede en derde generatie moslims verdienen volgens Abdullah aanzienlijk meer dan de fabrieksarbeiders in de jaren zeventig. Ze hebben meer te kiezen.

‘Vroeger gingen ze voor kwantiteit, nu zeggen ze: nee, ik wil mijn ecologische voetafdruk verminderen.’

Ze zijn zich volgens hem meer bewust van wat hun geloof inhoudt. ‘Je bent je meer bewust van de richtlijnen die je moet volgen. Niet meer alleen tot aan de voordeur. Dat religie meer inhoudt dan alleen het vasten, het bidden, maar ook dat jouw halal een manier van leven is. Dat het een lifestyle is waardoor je dichter bij God kan komen.’

Halal Lifestyle

Halal Lifestyle is volgens Abdullah echt booming. ‘Hoe kan je in harmonie omgaan met de natuur, dieren. Dat ontwikkelt zich steeds meer. We zijn nu bezig met de basis, en dan gaan we verder met de voorlichting. We hebben een bestuur van academici. Er zijn veel mensen die dat in hun vrije tijd doen. Ik besteed hier aanzienlijk veel tijd aan. Ik doe ook veel onderzoek. Ik bezoek alle slachthuizen en bekijk wat er allemaal gebeurt. Wij zijn nog geen Foodwatch. Maar het duurt nog wel even voor het bij de mensen doordringt dat je dieren niet kunt behandelen zoals we nu doen.’

Door Martin Visser
Bestuurslid De Linker Wang
Dit interview is verschenen in het magazine De Linker Wang (maart 2017)

© De Linker Wang | Steun ons met een like, tweet of post op social media!