Disclaimer Vrijwaringsclausule

De inhoud van de website Halalpolitie.nl wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de Stichting Halalpolitie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actueelheid van deze informatie.

Aansprakelijkheid

De Stichting Halalpolitie is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op de website Halalpolitie.nl aangeboden informatie. Aan de inhoud van de website Halalpolitie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Overnemingsvrijheid

Voor de inhoud van de website Halalpolitie.nl bestaat nadrukkelijk géén overnemingsvrijheid, tenzij met schriftelijke toestemming van het bestuur van de Stichting Halalpolitie. De Stichting Halalpolitie behoudt zich alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet, voor.

Privacy

De Stichting Halalpolitie onderschrijft uw recht op privacy op het web en stelt alles in het werk om uw veiligheid op internet te garanderen. Dit is van toepassing op alle webpagina’s die zijn ondergebracht op Halalpolitie.nl. Het geldt echter niet voor webpagina’s van andere organisaties die aan onze site gelinkt zijn en die mogelijkerwijs een ander privacy-beleid voeren.

Wij verzamelen op onze website géén persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt via een online formulier. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Op het internet gegenereerde e-mailadressen en andere persoonsgebonden gegevens worden door ons niet verkocht of verhuurd aan derden. De Stichting Halalpolitie verschaft – geheel volgens islamitische principes – andere organisaties op generlei wijze toegang tot zulke mailinglijsten.

Wij kunnen de door u aan ons verstrekte persoonsgebonden gegevens wél gebruiken om u te informeren. Als u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit melden via ons contactformulier.

Het bestuur
Stichting Halalpolitie | Hart voor Halal